ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: zgkim/391/2016Drukuj informację Ogłoszenie numer: zgkim/391/2016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista d/s. komunalnych

Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Data udostępnienia: 2016-10-21

Ogłoszono dnia: 2016-10-21 przez Józef Brzezicki

Termin składania dokumentów: 2016-11-08 12:00:00

Nr ogłoszenia: zgkim/391/2016

Zlecający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie ,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe techniczne i co najmniej 4 – letni staż pracy lub średnie techniczne i co najmniej 5– letni staż pracy.
 • prawo jazdy kat. B
b. Wymagania dodatkowe:
1.wykształcenie   kierunkowe z zakresu wykonywanych zadań: transport, ochrona środowiska
2.bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ustawy o gospodarce komunalnej, prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
3.znajomość przepisów KPA, ustawy o samorządzie gminnym, przepisów transportowych,
4.umiejętności organizacyjne i negocjacyjne oraz pracy w zespole,
5.biegła obsługa komputera oraz znajomość: pakietu MS OFFICE (WORD,EXCEL),
6.dyspozycyjność i komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość
7.dobra znajomość z budowy maszyn i pojazdów komunalnych,
8.brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. komunalnych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Między innymi:
 • przyjmowanie i realizacja zgłoszeń dotyczących usług transportowych, nieczystości stałych i płynnych,
 • realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości, porządku w gminie oraz  zieleni miejskiej,
 • organizacja i kontrola pracy działu,
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji posiadanych środków transportowych,
 • wystawianie kart drogowych, rozliczanie paliw, olejów i części zamiennych ,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej w zakresie zadań działu
 • prowadzenie i nadzór spraw związanych z ochroną środowiska,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych  oraz sprawozdawczości z zamówień publicznych,
 • nadzór nad realizacją robót remontowych środków transportu i maszyn,
 • sporządzanie sprawozdań i analiza danych związanych z zajmowanym stanowiskiem.
 • Zaopatrzenie w materiały i części zamienne.
 • Sporządzanie faktur i wykazów za wykonane usługi transportowe i inne.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • stanowisko pracy usytuowane jest w budynku ZGKiM w Iłowej bez podjazdu i  windy,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 • praca administracyjno  – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin , w tym przy komputerze powyżej  4 godzin dziennie,
 • praca w terenie,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym - naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesieno – zimowym – min.+18o   C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6%

V. Wymagane dokumenty:

 • uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania ze strony BIP),
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • kserokopie prawa jazdy,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy,
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-11-08 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Specjalista ds. Komunalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej - Oferta”
c. Miejsce:
Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Iłowej ul. Żeromskiego 25  sekretariat pokój nr 10 do 8 listopada 2016 r. do godz. 12:00:00

VII. Informacje dodatkowe:

Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone  w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędzie się po w/w terminie.
O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.
Dokumenty aplikacyjne kandydata , który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Brzezicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Brzezicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-21 10:33:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-21 14:22:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-22 09:40:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2434 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony