ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ZGKiM-1110-2/21-BKDrukuj informację Ogłoszenie numer: ZGKiM-1110-2/21-BK

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko urzędnicze w dziale księgowości

Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Data udostępnienia: 2021-10-27

Ogłoszono dnia: 2021-10-27

Termin składania dokumentów: 2021-11-08 12:00:00

Nr ogłoszenia: ZGKiM-1110-2/21-BK

Zlecający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie ,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe i co najmniej roczny  staż pracy lub średnie  i co najmniej 3– letni staż pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 • preferowane wykształcenie o kierunku ekonomicznym,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość przepisów KPA, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Cywilnego,
 • umiejętności organizacyjne i negocjacyjne oraz pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość: pakietu MS OFFICE (WORD,EXCEL),
 • dyspozycyjność i komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  ds. płac i księgowości,
 • mile widziana znajomość programów Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia Kadry i Płace, Płatnik

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Dekretowanie i księgowanie dokumentów do KG i rejestru VAT.
 2. Sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań VAT, CIT, PIT, ZUS, GUS.
 3. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, PUP).
 4. Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami.
 5. Obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych należnych pracownikom na podstawie przepisów.
 6. Obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 7. Wystawianie dokumentacji płacowej do spraw emerytalno-rentowych, zasiłków, itp.
 8. Rozliczenia zasiłków z ubezpieczeń społecznych, urlopów wypoczynkowych i innych przerw w wykonywaniu pracy.
 9. Przygotowanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości.
 10. Ustalanie wysokości potrąceń komorniczych, prowadzenie ewidencji potrąceń oraz prowadzenie korespondencji z urzędami Komorników Sądowych oraz organami skarbowymi.
 11. Sporządzanie deklaracji do PFRON.
 12. Wystawianie FV za energię elektryczną oraz not księgowych.
 13. Wypłata świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych..
 14. Archiwizowanie dokumentów w zakresie swojej działalności zgodne z instrukcją kancelaryjną.
 15. Zastępstwo na stanowisku do spraw kadrowych i organizacyjnych.
 16. Prowadzenie postępowania windykacyjnego zgodnie z obowiązującą procedurą windykacyjną.
 17. Innych zadań i poleceń Kierownika Zakładu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • stanowisko pracy usytuowane jest w budynku ZGKiM w Iłowej przy ul. Żeromskiego 25 bez podjazdu i  windy,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę niezbędne oprogramowanie, telefon,
 • praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin , w tym przy komputerze powyżej  4 godzin dziennie,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym - naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym min. +18o   C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania ze strony BIP),
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-11-08 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
„Stanowisko urzędnicze w dziale finansowo-księgowym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej – Oferta” w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Iłowej przy ul. Żeromskiego 25  sekretariat pokój nr 10 do 08 listopada  2021 r. do godz.  12:00.
           
 O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata , który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.

VII. Informacje dodatkowe:

Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone  w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędzie się po w/w terminie.
O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kleszczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-27 13:26:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Józef Brzezicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-27 13:28:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Józef Brzezicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-16 12:31:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1758 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony