ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:06:26 elementu informacja I przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Iłowej przy Pl.Wolności 4 - status archiwalny Józef Brzezicki
14:05:56 elementu informacja II przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na pomieszczenia po byłej kotłowni miejskiej położonej w Iłowej przy ul. Surzyna - status archiwalny Józef Brzezicki
14:05:40 Upublicznienie elementu informacja III przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na pomieszczenia po byłej kotłowni miejskiej położonej w Iłowej przy ul. Surzyna Józef Brzezicki

Zmiany z dnia: 2022-08-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:10:01 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zmiana SWZ nr 2 - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa zamiatarki na potrzeby ZGKiM w Iłowej Józef Brzezicki
16:09:32 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu nr 3 - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa zamiatarki na potrzeby ZGKiM w Iłowej Józef Brzezicki
16:08:18 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Pytanie i odpowiedź - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa zamiatarki na potrzeby ZGKiM w Iłowej Józef Brzezicki
16:07:39 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa zamiatarki na potrzeby ZGKiM w Iłowej Józef Brzezicki

Zmiany z dnia: 2022-08-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:35:26 Upublicznienie elementu informacja II przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na pomieszczenia po byłej kotłowni miejskiej położonej w Iłowej przy ul. Surzyna Józef Brzezicki

Zmiany z dnia: 2022-08-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:32:56 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa zaworów podciśnieniowych do studni kanalizacji sanitarnej na potrzeby ZGKiM w Iłowej Józef Brzezicki
14:32:56 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa zaworów podciśnieniowych do studni kanalizacji sanitarnej na potrzeby ZGKiM w Iłowej Józef Brzezicki

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony