ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:00:03 Upublicznienie elementu informacja Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji przepompowni ścieków PS5 przy ulicy Dębowej Józef Brzezicki

Zmiany z dnia: 2023-02-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:24:37 Upublicznienie elementu informacja II przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Iłowej przy ul. Żagańskiej 23 Józef Brzezicki

Zmiany z dnia: 2023-02-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:31:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 5/2023 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej z dnia 31stycznia 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - Nazwa elementu do którego przynależy: Do pobrania Józef Brzezicki
19:28:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR 350/8/XLVII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Do pobrania Józef Brzezicki

Zmiany z dnia: 2023-02-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:11:35 Edycja elementu informacja I przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Iłowej przy ul. Żagańskiej 23 Józef Brzezicki
09:11:07 Edycja elementu informacja I przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Iłowej przy ul. Żagańskiej 23 Józef Brzezicki
09:08:35 Upublicznienie elementu informacja I przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Iłowej przy ul. Żagańskiej 23 Józef Brzezicki
09:06:40 elementu informacja I przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Iłowej przy Pl.Wolności 12 - status archiwalny Józef Brzezicki

Zmiany z dnia: 2022-12-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:12:11 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa paliw płynnych na potrzeby ZGKiM w Iłowej na lata 2023-2025 Józef Brzezicki
11:12:11 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa paliw płynnych na potrzeby ZGKiM w Iłowej na lata 2023-2025 Józef Brzezicki

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony