ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

II przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Iłowej przy Pl.Wolności 15

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-08-22 08:49:02 przez Józef Brzezicki

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej działając na podstawie Uchwały Rady  Miejskiej w Iłowej nr 165/5/XVII/08 z dnia 18  lipca  2008 r. informuje że w dniu 29.08.2023 r. w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej przy ul.Żeromskiego 25 pok. nr 11 odbędzie się II przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Iłowej przy Pl.Wolności 15 składający się  z  2 pomieszczeń z przeznaczeniem pod działalność usługowo-handlową o pow. użytkowej  45,30 m2.
Wysokość stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 7,18 złotych netto i stawka będzie zależna od rodzaju działałalości gospodarczej zgodnie z w/w uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej
 
Cena wywoławcza  przetargu o prawo zawarcia umowy najmu wynosi:
325,25 zł =  45,30 m2 * 7,18 * 1,00
Przetarg odbędzie się w w/w dniu o godzinie 10:00.
Przedmiotem przetargu będzie jednorazowa wpłata kwoty wylicytowanej w przetargu + 23 % podatek VAT.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, które należy zapłacić z podaniem danych identyfikujących oferenta i adresu lokalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.08.2023 r do godz. 9.00:
-   przelewem na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłowej nr 38 9658 0006 0000 0257 2003 0001
Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy Zakładu.
Warunkiem zawarcia umowy najmu z osobą , która przetarg wygra , będzie wpłacenie przez nią różnicy pomiędzy ceną wylicytowaną , a wpłaconym wadium + podatek VAT 23 % w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia przetargu .
Wadium przepada na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej w przypadku odstąpienia osoby , która przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu.
Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Iłowa, dnia 21.08.2023 r.
Galeria zdjęć: Lokal użytkowy położony w Iłowej przy Pl.Wolności 15
« powrót do poprzedniej strony